Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie skierowanym do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych, zapewniając środki na wynagrodzenia oraz badania.

W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk, tj. Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.

Procedura składania i oceny wniosków w konkursie jest maksymalnie uproszczona i szybka. Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne jednostki naukowe. Wnioski powinny zawierać podanie przygotowane przez jednostkę oraz CV kandydatki lub kandydata. Oceniać je będą koordynatorzy dyscyplin NCN, a ostateczną decyzję podejmie Dyrektor Centrum. Także formalności związane z rozliczeniem przekazanych środków będą ograniczone do minimum.

Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

Budżet programu specjalnego wynosi 6 mln złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 28 marca, aplikacje będą rozpatrywane w tygodniowych odstępach.

Program specjalny NCN jest realizowany jako zadanie zlecone Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().

ПРОДОВЖЕНННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПОЛЬЩІ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ З УКРАЇНИ 

Національний науковий центр оголошує програму, орієнтовану на науковців з України, які внаслідок агресії Росії проти України знайшли притулок або знайдуть притулок у Польщі. Метою програми є підтримка науковців шляхом створення для них можливостей працевлаштування в польських наукових установах та продовження ними досліджень.

Дослідник, який приєднується до програми, повинен відповідати таким вимогам:

  • має принаймні ступінь кандидата наук або еквівалентну кваліфікацію (в українській системі Candidate of Science);
  • до початку війни працював у науковому підрозділі в Україні;
  • внаслідок війни залишив Україну 24 лютого (або пізніше) або має намір залишити Україну.

Працевлаштування наукового співробітника має бути заплановано на 12 місяців на підставі трудового договору на повну зайнятість із винагородою на загальну суму 100 тис. злотих. (включає витрати на оплату праці, включаючи внески на соціальне та медичне страхування, а також інші елементи винагороди, що фінансується даним суб’єктом). Крім того, ви можете запланувати фінансові ресурси для наукового дослідження на суму не більше 30 тис. злотих.

У заяві, окрім вченого, який планує працевлаштуватись, слід також вказати наукового керівника, який працює у заявника і проводить дослідження в тій самій або суміжній галузі, яку представляє дослідник. Науковий керівник дослідника не може бути бенефіціаром коштів, що фінансуються за програмою.

Бюджет програми: 6 млн. злотих

Заявка подається тільки в електронній формі через ePUAP на адресу електронної скриньки ННЦ: /ncn/SkrytkaESP згідно з процедурою подання заявок.

Кінцевий термін подання заявки: зарахування на програму розпочинається 28 березня 2022 року і закінчиться в день, коли набір буде призупинено директором ННЦ, про що заявники будуть негайно повідомлені через повідомлення на веб-сайті ННЦ.

Результати: рішення про присудження коштів буде прийнято протягом 1 місяця з дня подання заяви до ННЦ. У обґрунтованих випадках термін буде продовжено до 3 місяців.

Якщо ви зацікавлені подати заявку на конкурс, будь ласка, зв’яжіться з офісом міжнародних проектів ().