Program Smart Loire Valley – zaproszenie do udziału w naborze na rok 2024.

Program Smart Loire Valley ma na celu wspieranie wysokiej jakości badań i międzynarodowych wspólnych projektów badawczych, budowanie potencjału ludzkiego i wiedzy naukowej w zakresie badań, rozwoju i innowacji poprzez przyciąganie utalentowanych, wysoko wykwalifikowanych naukowców z całego świata i ze wszystkich dyscyplin akademickich.

 

Naukowcy muszą uosabiać kluczowe słowa, które oddają wartości badawcze LE STUDIUM: ciekawość, wyobraźnię i intuicję.

 

Coroczne zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla wszystkich dyscyplin naukowych. Oferuje różne nagrody i formaty rezydencji i interakcji (stypendia i rezydencje profesorskie trwające 12 miesięcy, wizyty naukowców trwające od 3 do 12 miesięcy, działania networkingowe). Jest to cenna okazja do uzyskania dostępu do finansowania w celu opracowania podstawowych projektów badawczych oraz stworzenia lub rozszerzenia trwałej współpracy międzynarodowej.

 

Nabór wniosków otwarty jest do 15 lutego 2024.

 

Szczegóły dot. programu na stronie Smart Loire Valley Program.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ()