Miło nam poinformować, że Minister Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 29.04.2022 otworzył tegoroczną, szóstą już edycję Doktoratu Wdrożeniowego.

W tym roku wnioski można składać w ramach trzech poniższych modułów:

1) „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową,

2) „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3) „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Szczegółowe informacje niezbędne do uzupełnienia wniosków znajdziecie Państwo w opublikowanym komunikacie.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Nauki
Katarzyną Dziki-Michalską
e-mail:
tel. 081 445 69 70

Uwaga: wysłanie wniosku przez Dział Nauki nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy gotowy wniosek zostanie udostępniony pracownikom Biura Projektów i Funduszy w systemie ZSUN/OSF do dnia 24.05.2022 r.

 Harmonogram rekrutacji Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na rok akademicki 2022/2023

 1. Do 12 maja uzgodnienie z promotorami pracy doktorskiej tematu oraz obszaru planowanych badań. Ponadto, przygotowanie wszystkich niezbędnych informacji do złożenia pierwszej części wniosku w systemie ZSUN/OSF (realizacja założonych działań powinna być na tym etapie uzgodniona z firmą/przedsiębiorstwem zainteresowanym współpracą w ramach Programu)
 2. Do 24 maja wprowadzenie niezbędnych danych do wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz udostępnienie wniosku pracownikom Działu Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 3. Do 1 czerwca wysyłka wniosku za pośrednictwem systemu.
 4. 1 września* – ogłoszenie na stronie internetowej UP Lublin informacji o rozpoczęciu rekrutacji dodatkowej w związku z realizacją projektów „Doktorat Wdrożeniowy”
 5. Od 1 września do 9 września* – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
 6. 12 września* – ogłoszenie na stronie internetowej UP Lublin informacji o składzie Komisji Rekrutacyjnej (podstrona Szkoły Doktorskiej)
 7. 12 września* – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie UP Lublin (aktualności – podstrona Szkoły Doktorskiej)
 8. 15 września* – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty i rozmowy kwalifikacyjne
 9. 16 września* – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów, ze wskazaniem osób spełniających kryteria przyjęcia do Szkoły Doktorskiej
 10. 16 września* Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej
 11. Do 20 września – przesłanie w systemie ZSUN/OSF informacji uzupełniającej dotyczącej danych doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

 

* – podane daty są datami orientacyjnymi uzależnionymi od trybu przyznawania grantów oraz komunikatów i decyzji Ministra Edukacji i Nauki.