Informujemy, że decyzją Minister Klimatu i Środowiska – Anny Moskwy, do gremium Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego zostali wybrani profesorowie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wśród powołanych znaleźli się:

– prof. dr hab. Iwona Janczarek – Kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni oraz Kierownik Ośrodka Jeździeckiego z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki;

– prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Kierownik Katedry Inżynierii  Środowiska i Geodezji z Wydziału Inżynierii Produkcji;

– prof. dr hab. Tomasz Mieczan – Kierownik Katedry – Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, Dziekan – Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej;

W skład Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, od dnia 29 września 2020 roku wchodzi 19 osób działających na rzecz ochrony przyrody. Są to przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Serdecznie gratulujemy!

ZARZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2023 r.
Zobacz