17 listopada 2022 r. w Uniwerystecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła sie uroczystośc nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Tomaszowi M. Gruszeckiemu z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Profesor jest uznanym specjalistą o światowej sławie z zakresu zootechniki i ochrony bioróżnorodności zwierząt.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Tomaszowi M. Gruszeckiemu przyznany został przez Senat UP  w Poznaniu 28 września 2022 r. na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Wręczenie tego zaszczytnego tytułu rozpoczęło tegoroczne obchody Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas uroczystości rektor Uczelni prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz podkreślił, że dla środowiska akademickiego nadanie tytułu doktora honorowego to akt najwyższej wagi, a sama godność – najwyższe wyróżnienie, jakim uniwersytet może obdarzyć znamienitych uczonych. „Uroczystości takie jak dzisiejsza skłaniają do refleksji, do zastanowienia, w jakiej mierze udaje się nam doceniać wybitnych naukowców, ich dokonania oraz znaczenie dla polskiej i światowej nauki” – mówił Rektor, otwierając uroczystość.


Sylwetkę prof. Tomasza Gruszeckiego przybliżyła gościom prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pani Dziekan zwróciła uwagę na dokonania prof. Tomasza Gruszeckiego w obszarze nauki, dydaktyki, a także implementacji wyników badań do praktyki rolniczej, które w pełni uzasadniają uzyskanie tytułu doktora honoris causa. „Z całokształtu dorobku Profesora wyłania się wizerunek uczonego o szerokich horyzontach intelektualnych, niekwestionowanych osiągnięciach naukowych, a nade wszystko wielkim autorytecie zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród zootechników praktyków. Na szczególne podkreślenie zasługuje osobista kultura Profesora, zawsze wyważone sądy i opinie, szacunek dla drugiego człowieka” – przedstawiała sylwetkę Profesora prof. Małgorzata Szumacher.


Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa był prof. dr hab. Piotr Ślósarz, prorektor ds. studiów UPP i kierownik Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, który wygłaszając laudację, wskazał, iż bez wątpienia prof. Tomasz M. Gruszecki należy do grona wybitnych współczesnych polskich zootechników, ściśle związanych z praktyczną hodowlą zwierząt, w szczególności małych przeżuwaczy, oraz działalnością na rzecz ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich i krajobrazu przyrodniczego. „Dowodem uznania środowiska akademickiego oraz zasług Profesora dla rozwoju nauk zootechnicznych jest sprawowanie wielu kluczowych funkcji zarówno w macierzystej uczelni, jak i na forum krajowym” – podkreślał prof. Piotr Ślósarz.


Dorobek recenzowali: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Roman Niżnikowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. dr h.c. Jędrzej Jan de Pelikan Krupiński z Instytutu Zootechniki – PIB w Krakowie. Prof. Tomasz Szwaczkowski podkreślił w swej recenzji, że z analizy całokształtu dorobku wyłania się wizerunek uczonego o szerokich horyzontach intelektualnych, niekwestionowanych osiągnięciach naukowych, a nade wszystko wielkim autorytecie zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród zootechników praktyków.


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa była okazją do wysłuchania wykładu okolicznościowego prof. Tomasza Gruszeckiego „Produkcja zwierzęca – potrzeba czy zagrożenie dla środowiska przyrodniczego?”.


Oprawę muzyczną zapewniły Chór Akademicki „Coro da Camera” pod dyrekcją dr Barbary Dąbrowskiej-Silskiej.

Tekst: Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP
Fot. M. Szebiotko
Biogram prof. Tomasza Gruszeckiego
Zobacz