W dniu 5 lipca 2022 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej odbyło się seminarium zorganizowane przez Studenckie Koło Analityków Weterynaryjnych, działające pod opieką dr hab. Joanny Wessely-Szponder, profesor uczelni.

Gościem honorowym wydarzenia był Profesor Miguel Viñas z Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Barcelonie – kierownik Department of Pathology and Experimental Therapeutics Medical School University of Barcelona, mikrobiolog, światowej klasy ekspert w dziedzinie badania właściwości i biomedycznych zastosowań peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Wygłosił wykład „The Future of Antibiotic Therapy: Alternatives and Perspectives”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie działającego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Koła Naukowego Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących – wraz z opiekunem dr Zbigniewem Bełkotem.

Wizyta zagranicznego gościa jest efektem współpracy prowadzonej przez dr hab. Joannę Wessely-Szponder, profesora uczelni, dzięki której studenci mogą brać udział w międzynarodowych projektach badawczych.

Międzyuczelniane badania nad właściwościami ekstraktu neutrofilowego będą kontynuowane z użyciem aparatury dostępnej na hiszpańskiej Uczelni, szczególnie mikroskopu konfokalnego (CLSM) i mikroskopu sił atomowych (AFM). 

Opracowanie: Joanna Wessely-Szponder
Zdjęcia: Joanna Wessely-Szponder i Dominika Nguyen Ngoc