Profesor Mariusz Kulik o łąkach kwietnych

Dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni z Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu zachęca do zakładania łąk kwietnych, w celu poprawy naszego ekosystemu.

pomorska.pl, 12.05.2021 r.