Miło nam poinformować, że dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni został powołany na redaktora gościnnego specjalnego wydania czasopisma Journal of Food Quality  — “Food Quality in the Digital Age”.

Pozostałymi redaktorami gościnnymi są: Prof. Igor Tomasevic (University of Belgrade, Serbia), Prof. Danijela Bursac-Kovacevic (University of Zagreb, Chorwacja), Dr Nino Terjung (DIL technology GmbH, Quakenbrück, Niemcy).

Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, znajduje się w bazie Journal Citation Reports.

Czasopismo „Journal of Food Quality” obecnie posiada IF=2,45 (2020) i przypisane jest do następujących dyscyplin: technologia żywności i żywienia; nauki farmaceutyczne; rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; zootechnika i rybactwo; architektura i urbanistyka; inżynieria lądowa i transport.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 4 marca 2022 r.

Więcej informacji o Special Issue "Food Quality in the Digital Age”
Zobacz