Miło nam poinformować, że dwoje pracowników Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni, Kierownik  Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich oraz dr hab. Andrzej Sałata, prof. uczelni, zostali redaktorami numeru specjalnego czasopisma Agronomy:

Enhanced Product Quality od Plant Material from Field Crops (IF 2. 603).

Gratulujemy!