Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Andrzej Marczuk został powołany na redaktora gościnnego specjalnego wydania czasopisma Sustainability — “Estimating Environmental Impacts in Modeling the Sustainable Development of Machines and Technical Systems”. Drugim redaktorem gościnnym jest dr inż. Robert Kasner, Katedra Maszyn i Systemów Technicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, znajduje się w bazie Journal Citation Reports (Q1).

Czasopismo „Sustainability” obecnie posiada IF= 2,576 oraz 70 pkt. i przypisane jest do następujących dyscyplin: architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, technologia żywności i żywienia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne, nauki biologiczne, nauki chemiczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji o Special Issue “Estimating Environmental Impacts in Modeling the Sustainable Development of Machines and Technical Systems” w załączonym pliku oraz pod linkiem: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/sust_dev_machines