Miło nam poinformować, że dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni, Kierownik  Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich w Katedrze Warzywnictwa i Zielarstwa na Wydziale Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu, została Topic Editor w renomowanym czasopiśmie Coatings
(IF 2.436; MNiSW 100 pkt).

Serdecznie gratulujemy!