Prof. Urszula Gawlik-Dziki redaktorem w czasopiśmie “Molecules” i “Modernist Women in Phytochemistry and Natural Products Chemistry”

Miło nam poinformować, że Pani prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, pracownik Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, jest członkiem zespołu redaktorów Natural Product Chemistry Section w czasopiśmie “Molecules” (IF 3,267).

Dostępny jest również aktualne wydanie specjalne “Modernist Women in Phytochemistry and Natural Products Chemistry”, w którym prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, jest współredaktorem gościnnym.

Więcej informacji dostępnych na stronie: Modernist Women in Phytochemistry and Natural Products Chemistry