Prof. Marian Flis w składzie eksperckiego zespołu do spraw reformy łowiectwa

Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 07 czerwca 2024 r. dr hab. inż. Maran Flis profesor uczelni, kierownik Zakładu Gospodarki Łowieckiej w Katedrze Etologii Zwierząt i Łowiectwa, został powołany w skład eksperckiego zespołu do spraw reformy łowiectwa.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rekomendacji w zakresie reformy łowiectwa obejmującej w szczególności zagadnienia z obszaru prawa łowieckiego.

W skład zespołu wchodzą między innymi:

– prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz – ekspert w zakresie ochrony przyrody, UP w Poznaniu,

– prof. dr hab. Henryk Okarma – ekspert w zakresie biologii i ekologii ssaków,

– prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – ekspert w zakresie genetyki i ochrony,

– dr hab. Paweł Antosik, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – ekspert w zakresie embriologii i rozrodu zwierząt,

– dr hab. Przemysław Cwynar, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – ekspert w zakresie dobrostanu oraz utrzymania zwierząt oraz gospodarki łowieckiej,

– dr hab. Marek Panek – ekspert w zakresie ekologii zwierzyny drobnej, Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu,

– dr hab. Marek Wajdzik, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – ekspert w zakresie gospodarki łowieckiej i ekologii zwierząt łownych.