Miło nam poinformować, że w dniach 21-27 kwietnia 2022 r. dr hab. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni – kierownik Zakładu Etologii Zwierząt, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, gościła prof. Francisco Ceacero – kierownika Katedry Nauk o Zwierzętach i Przetwórstwa Spożywczego z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze.

Prof. Francisco Ceacero prowadził wykłady i ćwiczenia ze studentami kierunku behawiorystyka zwierząt z przedmiotu “Hodowle zamknięte zwierząt dzikich oraz Biologia zwierząt wolnożyjących”.

W trakcie swoich zajęć przedstawił bardzo ciekawe zagadnienia dotyczące biologii poroża oraz wymogów żywieniowych jeleniowatych.