← Poczet Rektorów

Stefan

Prof. dr Stefan Ziemnicki (1959–1965)

Prof. dr inż. Stefan Ziemnicki (13 sierpnia 1911 – 3 kwietnia 1979) r. Absolwent Wydziału Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej (1936), dr nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej (1949), docent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1954), prof. nadzw. (1957), prof. zw. (1964).

Asystent Zakładu Inżynierii Wiejskiej Wydziału Rolnego UMCS (1946–1948); p.o. kier. Zakładu Inżynierii Wiejskiej (1948–1949); kier. Zakładu InŜynierii Wiejskiej UMCS i WSR (1949–1957); kier. Katedry Melioracji WSR i AR (1957–1979); prodziekan i dziekan Wydziału Rolnego UMCS (1953–1956); prorektor (1956–1959) i rektor WSR (1959–1965). Wiceprezydent Komisji Sedymentacji Międzynarodowego Towarzystwa Hydrobiologicznego; czł. Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN; czł. Komitetu Zasobów Przyrody PAN; przew. Zarządu Oddziału SITWM NOT w Lublinie.

Prowadził wykłady z miernictwa i budownictwa na Wydz. Rolnym UMCS (1946–1952); z gospodarki wodnej na tym Wydziale (1953–1955); z melioracji rolnych na UMCS, a następnie w WSR i AR w Lublinie (1954–1979); z gospodarki wodnej i mechanizacji robót melioracyjnych na Wydz. Techniki Rolniczej AR (1965–1979).

Twórca tzw. lubelskiej szkoły erozyjnej; pierwszy w kraju opracował i zrealizował wiele projektów ochrony gleb przed erozją. Autor 94 prac naukowych, 67 artykułów, 10 podręczników i skryptów. Kierownik kilkudziesięciu prac magisterskich i promotor 14 przewodów doktorskich.

Żołnierz wojny obronnej w 1939 r.; uczestnik bitwy pod Kockiem w zgrupowaniu gen. Franciszka Kleeberga.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; „Zasłużony Nauczyciel PRL” i inne. W gmachu przy ul. Leszczyńskiego 7, w miejscu jego działalności naukowej i dydaktycznej, wmurowano tablicę pamiątkową.