22 października 2021 r. prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk odebrał tytuł doktora honoris causa z rąk władz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Profesor Litwińczuk jest 60. osobą wyróżnioną honorowym doktoratem przez szczecińską uczelnię.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zdecydował o przyznaniu honorowego doktoratu 29 czerwca 2020 roku.

Profesorowi Zygmuntowi Apolinaremu Litwińczukowi, wybitnemu uczonemu, uznanemu autorytetowi naukowemu w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, zwłaszcza hodowli bydła, cenionemu nauczycielowi i wychowawcy młodzieży akademickiej w uznaniu jego nieprzeciętnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych, ogromnego wkładu w rozwój i promocję badań, w szczególności za zasługi dla Akademii Rolniczej i ZUT w zakresie współpracy i kształcenia kadry naukowej – uzasadniał Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W trakcie uroczystości Rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel podkreślał:

Chciałbym wyrazić swój podziw dla dorobku naukowego Profesora. W swojej działalności wiele miejsca poświęcił nowym technologiom chowu bydła oraz czynnikom warunkującym wysoką jakość produktów zwierzęcych. Osiągnięcia te wpisują się w najnowsze trendy badawcze i mają niebagatelne znaczenie w kształtowaniu środowiska przyrodniczego i zdrowia całego społeczeństwa. Osiągnięcia naukowe prof. Litwińczuka są rozpowszechniane również poza granicami naszego kraju.

W laudacji, którą wygłosił promotor prof. dr hab. inż. Jan Udała z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt skupiono się na działalności w środowisku naukowym prof. Litwińczuka oraz jego ogromnych zasługach dla rozwoju polskiej i światowej zootechniki:

Według obowiązujących kilkaset lat tradycji akademickich, przyjmujemy do grona doktorów honorowych naszej uczelni nauczyciela i naukowca, który niemal pół wieku z pasją prowadził badania i rozwiązywał istotne problemy związane z hodowlą zwierząt, ochroną środowiska oraz kształcił studentów, przekazując im, poza wiedzą i doświadczeniem, zasady, jakimi powinni kierować się w życiu.

Dodał, że ZUT przyjął do grona szczecińskiej społeczności akademickiej naukowca z ogromnym dorobkiem publikacyjnym, którego prace miały duży wpływ na rozwój hodowli bydła w Polsce i wpisywały się w lokalne strategie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz znajdowały zastosowanie w praktyce.

Swój wykład pt. „Zwierzęta w kulturze i religii”  prof. Litwińczuk rozpoczął od słów Mahatmy Gandhiego: Wielkość narodu i jego moralny rozwój może być mierzony przez sposób, w jaki traktuje on zwierzęta.

Podczas wykładu przypomniał, że dalszy rozwój cywilizacji, wydłużanie życia ludzkiego, zależy w dużym stopniu właśnie od zwierząt:

Współcześnie przy społecznym pluralizmie oraz całym bogactwie modeli chowu – od przemysłowego po ekologiczny – nasz stosunek do zwierząt w największym stopniu zależy od nas samych. I patrząc teraz na tę miejską zabudowę i na tę piękną zabudowę uniwersytetu, wracam jednak do początku, do tych dziewiczych buczyn, dzikich lasów łęgowych, niedostępnych borów sosnowych, wśród których pierwsi Słowianie prowadzili swoje gospodarstwa.

Swoje przemówienie zakończył słowami: I mimo, że czasy się zmieniły, myślę, że wciąż powinniśmy pamiętać i czerpać wiedzę z naszej hodowli, naszego rolnictwa, które przez wieki stanowiło o wielkości naszego kraju.

Materiały i fot.: ZUT

Media o Wydarzeniu:

onet.pl z dn. 23.10.2021 r.
Zobacz
portal tu.swinoujcie.pl z dn. 23.10.2021 r.
Zobacz
twojeradio.fm z dn. 23.10.2021 r.
Zobacz