Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Zenia Michałojć, została powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach na kadencję 2021-2025.

Profesor Zenia Michałojć, profesor emerytowany, była Dziekanem Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

Serdecznie gratulujemy!