Miło nam poinformować, że 5 lutego 2023 r. prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki została powołana na Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na kadencję 2023 – 2026.

Misją Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań wyjaśniających mechanizmy oddziaływania środowiska na jakość życia człowieka i dobrostan zwierząt oraz upowszechnianie  uzyskanych wyników.

Priorytetowe kierunki badań IRZiBŻ w Olsztynie dotyczą:

  • oceny składników żywności i ich oddziaływania z organizmem człowieka;
  • wpływu składników odżywczych i nieodżywczych na właściwości sensoryczne i funkcjonalne żywności, jej bezpieczeństwo, jakość  i funkcje prozdrowotne;
  • oddziaływania czynników genetycznych, epigenetycznych i środowiskowych, w tym żywienia, temperatury otoczenia i zanieczyszczenia środowiska na regulację procesów fizjologicznych i probiotę przewodu pokarmowego;
  • alergennych i immunogennych właściwości naturalnej i modyfikowanej żywności;
  • patogenezy zaburzeń układu rodnego, w tym stanów zapalnych i procesów degeneracyjnych u ludzi i zwierząt;
  • biochemii i biotechnologii rozrodu zwierząt domowych i dzikożyjących, w tym rodzimych ras zwierząt domowych oraz wybranych gatunków ryb i ptaków;
  • hormonanych, immuno-endokrynnych, nerwowych i naczyniowych regulacji cyklu jajnikowego oraz mechanizmów kontrolujących interakcję pomiędzy gametami, zarodkiem  a organizmem matki.

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki jest kierownikiem Katedry Biochemii i Chemii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Gratulujemy!