Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, Kierownik Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz pracownicy Katedry: dr hab. Marta Dec, prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Marek, prof. uczelni, dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, prof. uczelni zostały redaktorkami gościnnymi w wydaniu specjalnym czasopisma Antibiotics. Aktualny IF czasopisma wynosi 4,639.

Tytuł wydania specjalnego to: “Bacteria Isolated from Animals: Virulence, Characterization and Antimicrobial Resistance”.

Serdecznie gratulujemy!

Strona wydania specjalnego
Zobacz