Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień z Zakładu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa oraz mgr Karolina Jachimowicz z Zakładu Bromatologii i Fizjologii Żywienia Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki zostały powołane na redaktorów gościnnych w wydaniu specjalnym w czasopiśmie Animals (IF 2.752).

Aktualna punktacja czasopisma: współczynnik wpływu („IF”) 2.752 i 100 pkt MEiN.

Tytuł numeru specjalnego to “Role of Trace Element in Animal Health and Metabolic”. Szczegółowe informacje na temat zgłaszania prac znajdują się na stronie: https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/nutrition_trace_element.

Problematyka numeru specjalnego dotyczy roli pierwiastków śladowych w zdrowiu i metabolizmie różnych gatunków zwierząt. Dodatkowe tematy mogą obejmować przełożenie ekspozycji zwierząt na pierwiastki śladowe na zdrowie człowieka, skutki niedoborów pierwiastków śladowych oraz potencjalnie szkodliwą akumulację pierwiastków śladowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką numeru specjalnego do zgłaszania publikacji. Termin nadsyłania manuskryptów: 30 września 2022 r.