Prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Choroby Wewnętrzne zwierząt gospodarskich
  2. Choroby koni
  3. Patofizjologia

Publikacje

  1. Copper and iron deficiency in dairy cattle. [AUT.] BEATA ABRAMOWICZ, [AUT. KORESP.] ŁUKASZ KUREK, [AUT.] AGNIESZKA CHAŁABIS-MAZUREK, KRZYSZTOF LUTNICKI. Elem. 2021 Vol. 26 Nr 1 s. 241-248, il. bibliogr. sum. DOI: 10.5601/jelem.2020.25.4.2093
  2. The influence of clinical and chronic forms of magnesium deficiency on the haematological parameters of dairy cows. [AUT.] BEATA ABRAMOWICZ, KRZYSZTOF LUTNICKI, [AUT. KORESP.] ŁUKASZ KUREK. Vet. Arh. 2021 Vol. 91 nr 2 s. 117-124, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24099/vet.arhiv.1011