W Roztoczańskim Parku Narodowym powstanie instalacja zbierająca deszczówkę do pojenia zwierząt. Projekt urządzenia realizowany jest przez naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji. 

 

radio.lublin.pl z dn. 25.03.2022 r.
Zobacz