Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji został głównym edytorem specjalnego wydania czasopisma “Water” (IF=3,103), dotyczącego oczyszczalni hydrofitowych, pod tytułem “Improved Constructed Wetlands”.

“Water” to recenzowane czasopismo o otwartym dostępie, poświęcone szeroko pojętym badaniom hydrologicznym, ekologii i zarządzaniu zasobami wodnymi.

 

Serdecznie gratulujemy!

Strona czasopisma