Dnia 19 lutego 2022 r na Gali Nauki Polskiej prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk z Katedry Hodowli  i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła oraz  prof. dr hab. Katarzyna Ognik  z Katedry Biochemii Toksykologii zostali odznaczeni Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki.  

youtube. pl z dn. 19.02.2022 r. (czas od 26:22) (czas od 58:52)
Zobacz
Gala (gov.pl)
Zobacz
Nagrody (gov.pl)
Zobacz
dzieje.pl z dn. 19.02.2022 r.
Zobacz