Niezmiernie miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki prof. dr hab. Katarzyna Ognik z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki pozyskała kwotę 2 300 000 zł na realizację inwestycji pn. „Spektrometr ruchliwości jonów z wysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/QQQ-IMS-IT)”. Aparatura ta ma mnóstwo zastosowań analitycznych. Niewiele Jednostek może pochwalić się posiadaniem tak specjalistycznego sprzętu.

Dr hab. Wojciech Łopuszyński, profesor uczelni z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zaplanował inwestycję pn.”Platforma do przygotowania mikromacierzy tkankowych”, na którą otrzymał finansowanie w kwocie 860 000 zł.

Dr inż. Krzysztof Plizga z Wydziału Inżynierii Produkcji zaplanował inwestycję pn.”Budowa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego”, na którą pozyskał niemałą kwotę 580 000 zł.

Łączna kwota otrzymanych finansowań wyżej wymienionych inwestycji to 3 740 000 zł.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!