Prof. dr hab. Józef Nurzyński (1990–1996)

Prof. dr hab. Józef Nurzyński urodził się 12 stycznia 1939 r. w Nurzynie k. Łukowa. Studia na Wydziale Rolniczym WSR w Lublinie ukończył w 1964 r. ze stopniem mgr. inż. W 1970 r. obronił pracę doktorską, w 1974 r. habilitował się i następnie został powołany na stanowisko docenta oraz kier. Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych na Wydziale Ogrodniczym. W 1988 r. otrzymał tytuł naukowy prof., w 1995 r. stanowisko prof. zw. Prodziekan (1978–1981), dziekan (1981–1987) Wydziału Ogrodniczego oraz rektor AR w Lublinie (1990–1996).

Jego dorobek naukowy obejmuje 120 rozpraw i artykułów naukowych oraz 1 podręcznik. Dotyczą one badań nad znaczeniem i oddziaływaniem na rośliny ogrodnicze makro- i mikroelementów, a szczególnie na plon, zawartość witamin, cukrów, azotanów. Ponadto opublikował szereg prac na temat uprawy pomidora szklarniowego w systemie fertygacji w różnych podłożach, opracował nową technologię uprawy w podłożu z piasku i ze słomy.

Członek Międzynarodowego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN – przew. Zespołu.

Opiekun 90 prac magisterskich, promotor 5 prac doktorskich.

Wyróżniony trzykrotnie przez studentów dyplomem „Homo Didacticus”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1994), Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” nadanym przez papieża Jana Pawła II.