← Poczet Rektorów

Prof. dr hab. Janusz Welento (1972–1981)

Prof. dr hab. Janusz Welento urodził się 1 stycznia 1929 r. w Wilnie. Ukończył Wydział Weterynaryjny UMCS w 1953 r. W latach 1951–1960 asyst. w Kat./Inst. Anatomii Zwierząt Wydz. Weterynaryjnego WSR w Lublinie; dr nauk wet.(1960); dr hab. (1964); doc. (1965); prof. nadzw. (1972); prof. zw. (1977). W 1976 r. uzyskał tytuł dr honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Debreczynie.

Jego specjalnością naukową są badania nad budową i lokalizacją ośrodków nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, ze szczególnym uwzględnieniem układu wegetatywnego. W jego dorobku naukowym znajduje się ponad 90 prac naukowych opublikowanych, 75 nieopublikowanych (w tym ekspertyzy), 52 oceny na stopnie i tytuły naukowe, 3 ksiąŜki (współautor). Promotor 3 przewodów doktorskich.

Kier. Zakładu Anatomii Porównawczej Zwierząt Gospodarskich w Katedrze Anatomii Zwierząt (1966–1968), kier. Zakładu Anatomii (1975–1976), dyr. Instytutu Anatomii Zwierząt (1977–1982); dziekan Wydziału Weterynaryjnego AR (1969–1972); rektor AR (1972–1981). Od września 1999 r. na emeryturze.

Czł. Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Komitetu Biologii Rozrodu PAN, Centralnej Komisji ds. Kadr Naukowych, Rady Naukowej Ministerstwa Rolnictwa i in.

Nagrody: 12 MSzWiT oraz Pol. Tow. Nauk Wet. Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Nauczyciel.