Prof. dr hab. Izabela Polkowska

Wydział  Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Stomatologia zwierząt w tym koni,
  2. Ortopedia koni,
  3. Choroby układu mięśniowo – szkieletowego koni.

Publikacje

  1. Level of adiponectin, leptin and selected matrix metalloproteinases in female overweight patients with primary gonarthrosis. [AUT. KORESP.] JAROMIR JARECKI, [AUT.] TERESA MAŁECKA-MASSALSKA, IZABELA POLKOWSKA, BARTOSZ POTOCZNIAK, EWA KOSIOR-JARECKA, IMRE SZERB, EWA TOMASZEWSKA, MARTINA GUTBIER, MACIEJ DOBRZYŃSKI, TOMASZ BLICHARSKI. J. Clin. Med 2021 Vol.10 Issue 6 Article number 1263, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3390/jcm10061263
  2. Dodatkowy ząb trzonowy u konia – przypadek kliniczny(Equine supernumerary molar tooth: A clinical case). [AUT. KORESP.] KAMIL GÓRSKI, [AUT.] BERNARD TUREK, ALICJA RAKOWSKA, BARTŁOMIEJ OBROCHTA, MONIKA ŻYCHSKA, ANDRZEJ BEREZNOWSKI, IZABELA POLKOWSKA. Med. Weter. 2020 Vol. 76 nr 9 s. 548-552
  3. EOTRH Syndrome in Polish Half-Bred horses – Two clinical KamilGórski,, HenryTremaine, BartłomiejObrochta, Roma Buczkowska, Bernard Turek, Andrzej Bereznowski, AlicjaRakowska, IzabelaPolkowska
  4. Unusual penile prolapse with an infectious background caused by the Burkholderia cepacia complex in a stallion. [AUT. KORESP.] DOMINIK ŁAGOWSKI, BEATA NOWICKA, [AUT.] ANETA NOWAKIEWICZ, IZABELA POLKOWSKA, SEBASTIAN GNAT. J. Equine Vet. Sci. (Print) 2021 Vol. 97 Article number 103353, il. bibliogr. sum.