Prof. dr hab. Jan Pawełek doktorem honoris causa UP w Lublinie

Wybitny naukowiec, zajmujący się problematyką inżynierii i ochrony środowiska – prof. dr hab. Jan Pawełek – doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystość odbyła się 16 listopada 2023 r. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

moment nadania tytułuProf. dr hab. Jan Pawełek jest wybitnym naukowcem z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Jego osiągnięcia naukowe obejmują postawy programowania, projektowania, budowy i użytkowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich, hydrotransportu granulowanego węgla aktywnego stosowanego w oczyszczaniu wody i ścieków. Jego badania skupiają się również na zużyciu wody w gospodarstwach wiejskich, jakości wody powierzchniowej, technologii jej oczyszczania w powiązaniu z możliwością stosowania zbiornikowej rezerwy, a także odprowadzaniu i oczyszczania ścieków z osiedli wiejskich.

Osiągnięcia naukowo-badawcze prof. dr. hab. inż. Jana Pawełka:

  • ponad 200 prac, w tym 115 oryginalnych prac twórczych
  • 38 publikacji popularnonaukowych.
  • współautorstwo podręcznika
  • redakcja prac zbiorowych i monografii
  • 63 prace niepublikowane: ekspertyzy, projekty i sprawozdania.

Moment odczytania treści dyplomuWydarzenie przemówieniem otworzył Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Uchwałę Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odczytał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, natomiast laudację wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski. Treść dyplomu została przedstawiona przez Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr. hab. Dariusza Andrejko. Rektor prof. K. Kowalczyk odczytał formułę pasowania i oficjalnie nadał tytuł doktora honoris causa prof. dr hab. Janowi Pawełkowi.

Gratulacje na ręce nowego doktora honoris causa złożyli m.in.: dziekani UP w Lublinie, przedstawiciele Alma Mater profesora – Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  przedstawiciele Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki oraz Prezydenta Miasta Lublin, rodzina i przyjaciele.

uczestnicy ceremoniiUroczystość zwieńczył wykład nowego dhc Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Jana Pawełka pt. „Stan i potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenach niezurbanizowanych w Polsce”.

Wpis do księgi pamiątkowejProfesor Jan Pawełek wpisał się do „Księgi pamiątkowej doktorów honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

Wydarzenie transmitowane było na żywo, a oprawę muzyczną zapewnili Chór Akademicki oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Orion”.

Zdjęcia: Alicja Jaroszewska/ DRiP
Galeria
Zobacz
Fot. Kacper Pofelski /SAF UP

Informacje w mediach:

forumakademickei.pl z dn. 17.11.2023 r.
Zobacz
lublin.tvp.pl, Program "Panorama Lubelska" z dn. 16.11.2023 r.
Zobacz
kurierlubelski.pl z dn. 16.11.2023 r.
Zobacz