Prof. dr hab. Ewa Tomaszewska – recenzentem roku 2022 w czasopiśmie “Nutrients”

Informujemy, że prof. dr hab. Ewa Tomaszewska  została odznaczona  Nutrients 2022 Outstanding Reviewer Award  – doroczną nagrodą dla wyróżniającego się recenzenta. “Nutrients” jest ogólnodostępnym recenzowanym czasopismem on-line, dotyczącym żywienia człowieka. Jak podkreśla jury konkursu, dzięki ciężkiej pracy recenzentów periodyk jest sprawnie redagowany i utrzymuje wysoki poziom.

Prof. dr hab. Ewa Tomaszewska pracuje w Katedrze Fizjologii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. W kręgu jej badań znajdują się m.in.: żywienie, probiotyki, toksykologia, metabolizm i rozwój kości oraz struktura jelit.

Serdecznie gratulujemy!

informacja o nagrodzie
Zobacz