Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Ewa Tomaszewska z Katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz dr. hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni z Katedry Biofizyki z Wydziału Biologii Środowiskowej zostali powołani na redaktorów wydania Topical Collection pod tytułem “Gut and Bone in Health and Disease” w czasopiśmie Animals.

Aktualna punktacja czasopisma: współczynnik wpływu („IF”) 2.752 i 100 pkt MEiN.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania prac znajdują się na stronie: https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/Gut_bone_health_disease.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką numeru do zgłaszania publikacji. Prace są przyjmowane i publikowane w sposób ciągły.