Prof. dr hab. Ewa Tomaszewska edytorem w czasopiśmie “Animal”

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Ewa Tomaszewska, wybitna specjalistka z dziedziny fizjologii zwierząt z Katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, została powołana do Rady Redakcyjnej prestiżowego międzynarodowego czasopisma “Animal”, wydawanego przez Elsevier. Prof. Ewa Tomaszewska objęła funkcję edytora w sekcji “Physiology and Functional Biology”, w której publikowane są prace z zakresu fizjologicznych mechanizmów wzrostu, rozwoju, reprodukcji i procesów produkcyjnych u zwierząt, oraz badania z zakresu biologii tkanek.

logo czasopisma

Czasopismo “Animal” jest indeksowane we wszystkich największych bazach naukowych, jego współczynnik Impact Factor wynosi 3.7; wskaźnik CiteScore 6.6. Punktacja czasopisma Animal na liście opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 200 pkt. Jest ono przypisane do dziedziny nauk weterynaryjnych (dyscyplina weterynaria), dziedziny nauk rolniczych (dyscypliny zootechnika i rybactwo oraz technologia żywności i żywienia) oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny nauki biologiczne oraz biotechnologia), co potwierdza jego interdyscyplinarny charakter i szeroki zakres tematyczny.

Skład Zespołu Redakcyjnego
Zobacz