Prof. dr hab. Edmund Lorencowicz po raz kolejny został ekspertem w europejskiej organizacji CEETTAR

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab.  Edmund Lorencowicz z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi kolejny raz został zaproszony przez Polski Związek Pracodawców Usługodawców Rolnych jako ekspert reprezentujący polskich usługodawców rolnych w europejskiej organizacji CEETTAR.

CEETTAR to Europejska Organizacja Usługodawców Rolnych, Leśnych i dla Terenów Wiejskich, która założona została w 1961 roku i zrzesza około 150 000 firm i blisko 600 000 pracowników. Ma na celu reprezentowanie interesów usługodawców w Europie.  

Szczegółowe cele to m.in.:

   –  Reprezentacja narodowych federacji usługodawców i obrona ich interesów   zawodowych w instytucjach UE oraz innych organizacjach działających na poziomie europejskim. CEETTAR jest uznawany za organizację przedstawicielską wykonawców wobec instytucji europejskich.

        – Pomoc organizacjom w nowych państwach członkowskich w realizacji krajowych celów dzięki transferowi know-how.

CEETTAR utrzymuje bilateralne relacje z COPA-COGECA, CEMA i EFFAT. Jest też  członkiem wielu grup i zespołów UE, w tym:  dialogu obywatelskiego ds. WPR, Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Leśnictwa; Sieci Obszarów Wiejskich UE DG AGRI.

Stanowi część Grupy Ekspertów ds. Przemysłów Leśnych i Zagadnień Sektorowych, Grupy Roboczej ds. Ciągników Rolniczych oraz Grupy Roboczej ds. Maszyn i Dyrektywy Maszynowej DG GROW.

CEETTAR jest również członkiem zorganizowanego dialogu z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi DG REGIO.

Profesor Edmund Lorencowicz współpracuje z PZPUR oraz CEETTAR od 2009 roku. Jest ekspertem w stałych komitetach SCMM oraz SCRA (Standing Committee on Mobile Machinery oraz Standing Committe on Rural Activity).

Serdecznie gratulujemy!