Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek została powołana na eksperta zespołu nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kandydatów na ekspertów z grona nauczycieli akademickich proponują Zespoły, zespół do spraw kształcenia nauczycieli lub zespół odwoławczy, kierując się ich dorobkiem naukowym lub artystycznym oraz doświadczeniem dydaktycznym lub doświadczeniem zawodowym, lub doświadczeniem zdobytym w agencjach akredytacyjnych w zakresie oceny jakości kształcenia.

Serdecznie gratulujemy!