Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej o synergii nauki i przemysłu mleczarskiego

Sektor mleczarski przechodzi obecnie dynamiczne zmiany, związane z rozwojem technologii i wymaganiami coraz bardziej świadomych konsumentów. Jaka jest teraźniejszość i przyszłość tej branży spożywczej w powiązaniu z nauką?

Najnowszy odcinek “Nauki” – cyklicznego programu TVP3 LUBLIN – poświęcony jest aktualnym przedsięwzięciom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Sektor mleczarski – jeden z wiodących w branży spożywczej – coraz częściej korzysta z dokonań naukowców. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie partycypuje w pilotażowym programie “Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”. Głównym celem programu jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych. Jakie przełożenie w praktyce ma taka synergia gospodarki i nauki, informuje kompleksowo prof. dr hab. Bartosz Sołowiej – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Działania skupiają się na trzech obszarach dotyczących: oceny produktu, rozwiązań prośrodowiskowych i popularyzacji wiedzy o wyrobach mlecznych, w aspekcie prozdrowotnym.

Rektor Krzysztof Kowalczyk oraz Prorektor Bartosz Sołowiej trzymają czek dal Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

zdjęcie: Maciej Niedziółka/DRiP
lublin.tvp.pl, Program "Nauka" z dn. 18.03.2024 r.
Zobacz