Bioinżynieria to studia dla osób, które chcą wiedzieć więcej, ale i szerzej patrzą na różne zależności pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego. Integruje ona wiele nauk, przede wszystkim przyrodnicze z technicznymi, a wśród nich biotechnologię i ochronę środowiska, rolnictwo czy medycynę  zachwala – jedyny w Polsce kierunek prowadzony w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii prof. dr hab. Barbara Kołodziej.

Proces samych studiów opisuje absolwent bioinżynierii Dr Kamil Drabik z Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. 

Całość wywiadu dostępna jest w kwietniowym numerze czasopisma Cogito.