Prof. Bożena Nowakowicz-Dębek o kierunku BHP

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Gospodarki, opowiada o charakterze studiów na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy.

Gazeta Wyborcza, dodatek Gazeta o BHP, 27 kwietnia 2021 r.