dr hab. Marta Arczewska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Zakład Biofizyki Struktur i Układów Biologicznych