dr inż. Helena Ćwintal

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu