Prof. dr hab. Bogusław Sawicki

Profesor emerytowany
Katedra Turystyki i Rekreacji
Tel. 814456041