Prof. dr hab. Barbara Baraniak

Profesor emerytowany
Katedra Biochemii i Chemii Żywności