Prof. dr hab. Andrzej Borowy

Profesor emerytowany
Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
Tel. 815319680