mgr inż. Adam Chojecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Tel. 814610061