Pracownik administracyjny w Biurze Rekrutacji i Promocji Kształcenia (Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
zatrudni
pracownika administracyjnego
w Biurze Rekrutacji i Promocji Kształcenia,
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

Jesteś kreatywny(a), lubisz pracę z ludźmi i interesujesz się marketingiem, szczególnie tym internetowym –  aplikuj do nas!

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne i społeczne,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • Umiejętność redakcji tekstów informacyjnych i promocyjnych,
 • Znajomość mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube) i zagadnień związanych z ich wykorzystaniem w marketingu,
 • Biegła obsługa komputera, w tym programów MS Office,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole i nastawienie na współpracę,
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • Dyspozycyjność – zgodnie z charakterem wykonywanych zadań.  

Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe związane z marketingiem internetowym,
 • Znajomość aplikacji i programów graficznych (np. Canva, Adobe Photoshop),
 • Znajomość systemów zarządzania treścią (CMS) i narzędzi analitycznych (Google Analytics).

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • Tworzenie, publikowanie i redagowanie artykułów i materiałów w serwisie informacyjnym dla kandydatów na studia,
 • Obsługa kandydatów obcojęzycznych na studia, udzielanie informacji, prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej,
 • Współprowadzenie profili w mediach społecznościowych, budowanie interakcji, odpowiadanie na pytania,
 • Udział w wydarzeniach promujących studia w UP w Lublinie,
 • Współpraca z grafikami, drukarniami, agencjami reklamowymi i rekrutacyjnymi,
 • Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą procesu rekrutacji na studia.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów,
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do urlopu, zniżki na zajęcia sportowe i imprezy kulturalne) zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 • Szczegółowe CV
 • List motywacyjny
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, będącym Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”- /data i podpis /”.

Składanie dokumentów:
Wymagane dokumenty należy do dnia 24 maja 2021 r. przesłać na adres Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Uczelni (Lublin, ul. Akademicka 13, p. 261) z dopiskiem „Oferta pracy – Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.