Ogłoszenie o naborze pracownika administracyjnego do Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
zatrudni pracownika administracyjnego do Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji,
na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość systemu BAZUS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • umiejętności organizacyjne,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, 
 • komunikatywność, sumienność, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista.

Główne obowiązki:

 • obsługa administracyjna Sekretariatu Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji,
 • prowadzenie dokumentacji toku kształcenia w programie BAZUS oraz korespondencja z osobami realizującymi kształcenie w CNJOiC (prowadzącymi zajęcia oraz studentami),
 • prowadzenie dokumentacji finansowej Jednostki,
 • udział w przygotowaniu egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • administrowanie strony internetowej CNJOiC,
 • współpraca z dziekanami wydziałów oraz jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań,
 • współpraca z Działem Zamówień Publicznych, realizowanie zamówień wynikających w potrzeb CNJOiC.

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP  w Lublinie, ul. Głęboka 28, Lublin  p. 242 lub przesłać na adres: Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP  w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin z dopiskiem „Oferta pracy – Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji”,  w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 14.00.

Skan ogłoszenia (.pdf)
Zobacz