Zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2215 z póź. zm.) pracodawca co 4 lata  jest zobowiązany ponowić autozapis do PPK każdej osoby, która podlega automatycznemu zapisowi do programu – czyli każdej „osoby zatrudnionej” w wieku 18-55 lat.

Szczegółowe informacje o autozapisie PPK zostaną w najbliższym czasie rozesłane na skrzynki mailowe pracowników oraz umieszczone w Intranecie.

Plakat w wersji PDF - do pobrania
Zobacz