Miło nam poinformować, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w dniu 12 lipca 2021 roku podpisał umowę z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisław Sakowicza w Olsztynie dotyczącą realizacji projektu pt.: „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”.

Projekt realizowany jest w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów na Wydziale Biologii Środowiskowej. Zespół projektowy stanowią: dr hab. Jacek Rechulicz (kierownik projektu), Prof. dr hab. Tomasz Mieczan, dr Wojciech Płaska oraz dr Michał Niedźwiecki.

Celem projektu są odłowy kontrolne ryb w rzekach województwa lubelskiego przy wykorzystaniu elektrycznych narzędzi połowu oraz ocena stanu zasiedlającej je ichtiofauny na tle warunków hydromorfologicznych. Uzyskane wyniki będą wykorzystane m.in. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska do oceny stanu ekologicznego wód płynących.