7 października w siedzibie Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu odbyła się konferencja „Innowacyjne rozwiązania w zakresie uprawy leszczyny i mechanicznego zbioru orzechów laskowych”.

Podczas konferencji pracownicy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosili wykłady:

  • dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni: „Grzyby zagrażające uprawie leszczyny”
  • dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni: „Zagrożenia ze strony szkodników w uprawie leszczyny i skuteczne metody ich zwalczania”

„Grzyby zagrażające uprawie leszczyny” dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni. Tematem wykładu były choroby atakujące leszczynę. Zarówno te dobrze znane, tj.: antraknoza, mączniak prawdziwy, rdza liści, monilioza leszczyny, jak i nowe patogeny, które pojawiają się w Polsce w związku z przemieszczaniem się materiału roślinnego – opieńkowa zgnilizna leszczyny, texas (zgnilizna korzeni), zamieranie pączków i pędów leszczyny.

„Zagrożenia ze strony szkodników w uprawie leszczyny i skuteczne metody ich zwalczania” dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni. Wykład dotyczył szkodników powodujących straty gospodarcze na plantacjach, tj.: słonkowiec orzechowiec, zdobniczka leszczynowa, mszyca leszczynowa, wielkopąkowiec leszczynowy, przędziorek chmielowiec, misecznik śliwowy. Profesor podkreśliła, że prowadzenie skutecznej ochrony jest problematyczne ze względu na obecność na rynku tylko kilku zarejestrowanych insektycydów opartych na tej samej substancji aktywnej.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu opracowanego przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Wykorzystano materiały ŚODR Modliszewice
fot. M. Lotz-Paluch, M. Miłek, W. Kaczorek / ŚODR Modliszewice
Relacja na stronie ŚODR Modliszewice
Zobacz