Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie są współtwórcami inicjatywy mającej na celu odbudowę populacji kuropatw w rejonie Opola Lubelskiego, Poniatowej i Chodla.

Akcji wypuszczania ptaków na wolność przyglądali się reporterzy z Radia Lublin.

Dr hab. Marian Flis, prof. uczelni, Kierownik Zakładu Gospodarki Łowieckiej UP w Lublinie udzielił krótkiego wywiadu, w którym przybliża szczegóły przedsięwzięcia.

Radio Lublin z dn. 7 października 2021 (do odsłuchania czas od 0:09,od 2:27 oraz od 3:19)
Zobacz