Miło nam poinformować, że ukazał się specjalny numer czasopisma „Applied Sciences” pt. ”New Frontiers in Meat Science and Technology”, w którym redaktorami gościnnym były: prof. dr hab. Joanna Stadnik, dr hab. Małgorzata Karwowska prof. uczelni i dr hab. Karolina Wójciak prof. uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Celem numeru specjalnego było przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii mięsa. Zaproszenie do publikacji przyjęło wielu autorów z ośrodków krajowych (SGGW w Warszawie, UP we Wrocławiu, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w Warszawie, UM w Lublinie, UWM w Olsztynie) i zagranicznych (University of Vigo – Hiszpania, University of Bath – Wielka Brytania, The University of Queensland – Australia, University of Venda – Republika Południowej Afryki, University of Kassel – Niemcy, University of Maribor – Słowenia, University of Zagreb – Chorwacja, Universiti Putra – Malezja, Kandahar University Afganistan, Universidade de Évora – Portugalia, Lithuanian University of Health Sciences – Litwa, Czech University of Life Sciences Prague – Czechy).

W numerze specjalnym ukazało się 17 artykułów (16 oryginalnych prac twórczych i 1 artykuł przeglądowy), których tematyka dotyczy m.in. wzbogacania mięsa i produktów mięsnych w związki bioaktywne wykazujące właściwości przeciwutleniające i/lub przeciwdrobnoustrojowe; redukcji zawartości azotanu(III) sodu w produktach mięsnych, wykorzystania bakterii kwasu mlekowego w biokonserwacji produktów mięsnych, niekonwencjonalnych źródeł mięsa, wzbogacania mięsa i produktów mięsnych w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe n-3, nowoczesnych metod stosowanych w analizie i przetwórstwie mięsa.

Pełne teksty artykułów opublikowanych w numerze specjalnym dostępne są pod linkiem:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Meat_Science_Technology